Preguntes freqüents2023-02-03T11:50:21+01:00
Preguntes freqüents

Quins productes són subvencionables?

02/02/2023|

Se subvencionarà la compra (a les botigues i punts de venda autoritzats, dels que siguin titulars els beneficiaris de la subvenció), de manera presencial, de productes ecològics, artesans, IGP i DO mitjançant la utilització, per part dels clients (persones físiques), d’un únic tipus de bo de descompte, en format digital, disponible als esmentats establiments.

Quins requisits he de complir com establiment?

02/02/2023|

Les empreses, autònoms i entitats sol·licitants han de reunir els següents requisits: estar legalment constituides i tenir la seu o domicili fiscal a Mallorca, en el cas d’entitats d’economia social, fer constar la informació de si tenen o no ànim de lucre.

Com es bescanvien els bons si som un establiment?

02/02/2023|

Les entitats adherides disposaran d’un usuari i contrasenya única que permet accedir a la seva área privada a la plataforma. Els bons de descompte només podran oferir-se als clients si es compleix amb els requisits establerts a aquesta convocatòria.

Quan puc usar els bons?

02/02/2023|

A partir del 14 de marzo de 2023, les persones majors de 16 anys amb residència a la Isla de Mallorca podran acudir a l’establiment amb el seu DNI i gaudir dels bons.

He de presentar una sol·licitud per cada establiment que posseeixo?

02/02/2023|

Només pot presentar-se una sol·licitud per beneficiari. No obstant això, aquesta sol·licitud pot incloure una petició d’ajuda entre dues o més establiments d’un mateix titular, havent d’utilitzar tots dos establiments el mateix usuari i contrasenya.

Com aconsegueixo els meus bons?

02/02/2023|

A partir del 14 de març de 2023, les persones majors de 16 anys amb residència en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran acudir a l’establiment amb el seu DNI i gaudir dels bons.

On puc bescanviar els bons?

02/02/2023|

L’àmbit d’aplicació dels bons serà l'illa de Mallorca. Per tant, els bons es poden canviar en tots els establiments adherits a la campanya ubicats a Mallorca inclosos a alguna de les següents categories:

Vull adherir-me a la campanya: quins documents necessito?

02/02/2023|

Els establiments hauran de fer constar en la sol·licitud: denominació legal de l’empresa, entitat o persona autònoma sol·licitant, domicili social de l’empresa/autònom o entitat, que haurà d’estar a l’illa de Mallorca...

Com s’han de justificar les vendes?

02/02/2023|

Les entitats beneficiàries han de procedir a la justificació de la subvenció, aportant de manera telemàtica a la plataforma tecnològica la següent documentació:

Com bescanvïi els bons?

02/02/2023|

Els usuaris interessats en els bons hauran d’acudir a l’establiment amb el seu DNI. El comerciant verificarà que són majors de 16 anys i que consta el seu domicili a algun dels municipis de la illa de Mallorca.

Bons Mallorca

Contacta amb nosaltres. Si tens algun dubte posa’t en contacte amb nosaltres i intentarem resoldrem els teus dubtes el més aviat possible.

Contacta amb nosaltres
Go to Top