L’àmbit d’aplicació dels bons serà l’illa de Mallorca. Per tant, els bons es poden canviar en tots els establiments adherits a la campanya ubicats a Mallorca inclosos a alguna de les següents categories:

1. Treballadors/es autònoms/nomes.
2. Empreses titulars de botigues de venda al públic
3. Les entitats d’economia social previstes a l’art. 5.1 de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social. I més concretament

Cooperatives
Mutualitats
Fundacions i associacions amb activitat econòmica
Empreses d’inserció
Centres especials d’ocupació
Confraries de pescadors
Societats agràries de transformació
Entitats singulars que es regeixen pels principis orientadors establerts a l’art. 4 de la Llei 5/2011