Els establiments contaran amb un suport d’assistència tècnica a través d’atenció telefònica.

El telefon per posar-se en contacte és el següent:  971 710 188