Productes elaborats per artesans en possessió de qualsevol de les acreditacions que concedeix la Direcció Insular de Comerç i Artesania del Consell Insular de Mallorca (Carta d’artesà/na, Carta de Mestre Artesà/na o Document de Qualificació Artesana)

Consulta el llistat de productes elegibles>